Prohlášení o nakládání s Vašimi daty

Pro FOFRindex.cz je důležitá jak funkčnost, tak především transparentnost. Na této stránce se dozvíte, jaká data jsou v systému uložená a jak se s nimi nakládá.

Jaká data ukládáme?

Shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

  • Jméno z Vašeho Google účtu
  • E-mail z Vašeho Google účtu
  • Profilový obrázek z Vašeho účtu
  • Fakturační a kontaktní údaje z objednávky
  • Vámi zadané webové stránky a jejich konkrétní URL
  • Informace o stavu indexace z API

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými třetími stranami.


Co ostatní data?

I když Vám dáme k dispozici e-mailový účet, pomocí kterého umožníte nástroji FOFRindex.cz odesílat stránky do indexu přes API Google, tak tento účet není jiným způsobem využíván a žádná data nestahuje a neukládá.

Vladimír Pilný

SEO konzultant, linkbuilder, programátor, tvůrce webů a zakladatel FOFRindex.cz